Tamara VALKOVÁ

riaditeľka vysielania

Sociálne siete

Facebook

Moje články a záznamy