Kristína KOŠTIALIKOVÁ

helferka

Sociálne siete

Facebook

Som študentkou druhého ročníka Mediálnej komunikácie. Počas tohto ešte krátkeho štúdia som stihla nadobudnúť množstvo skúseností. Mám za sebou aj krátku študentskú stáž v Asociácii priemyselných zväzov, kde mojou úlohou bolo narábanie s aktuálnymi informáciami  a následná spolupráca s členmi tejto asociácie. Škola v spolupráci so Západoslovenskou televíziou mi umožnila tvorbu reportáží, ankiet, ktoré boli následne odvysielané. Uverejnila som aj niekoľko článkov v miestnych printoch (športová rubrika či titulná strana). Momentálne som novopečeným členom tímu Rádia AKTUAL. Túto prácu beriem ako príležitosť, ktorej sa treba chopiť pevne a načerpať či získať čo najviac skúseností pre môj budúci život.

Moje články a záznamy