Historický bulvár 31. júla 2017

31.07.2017

V prvej časti historického bulváru sa pozrieme na parlamentné voľby v Nemecku, ktoré sa uskutočnili v roku 1932 a veľmi pomohli práve nacistom.
31. júla roku 1941 ríšsky maršal Hermann Goring poveril Reinharda Heydrich aby pripravil tzv. „konečné riešenie“ židovskej otázky.
Nenechajte si ujsť dnešný historický bulvár.

Čím horšie sa darilo Nemecku, tým lepšie sa darilo nacistom.
Možno takto jednoducho by sa dali zhodnotiť parlamenté voľby v Nemecku v roku 1932. Bola to však aj propaganda, ktorá v sebe kombinovala emócie strachu, neistoty a hnevu. Práve ona priniesla nacistom pred 85 rokmi najlepší volebný výsledok. Tento úspech bol bezpochyby naozaj ohromujúci. 31. júla sa v Nemecku uskutočnili voľby do Ríšskeho snemu, v ktorých Hitlerova NSDAP zvíťazila s výsledkom viac než 37% hlasov a získala teda najväčší počet parlamentných kresiel (230). Na porovnanie, vo voľbách v roku 1928 to bol výsledok iba 2,6 % a nacisti boli vnímaní ako úplne marginálna strana a sotva kto by si v tom čase vedel predstaviť, že nastane takýto zvrat udalostí. Obe tieto porovnávané voľby oddeľuje krach na Wall Street v roku 1929 a Veľká hospodárska kríza, ktorá sa mimoriadne negatívne prejavila najmä v Nemecku. V pomerne krátkom čase stúpol počet nezamestnaných z 1 až na 6 miliónov a životná úroveň v tzv. Wimarskej republike sa dramaticky prepadla.

Bol to pochopiteľne priestor pre negatívne emócie, ktoré nacistická strana a predovšetkým jej vodca Adolf Hitler vedeli majstrovsky využívať.
Ako však konkrétne vyzerala nacistická predvolebná kampaň a ako sa jej podarila uspieť? Nacisti využívali viac-menej všetky prístupné prostriedky - počnúc volebnými plagátmi, straníckymi mítingami až po stranícku tlač, voľne rozdávanú na uliciach. Adolf Hitler však k tomu pridal veľmi moderné prostriedky. Po celý čas sa prezentoval ako budúci tzv. lietajúci kancelár. Hojne totiž využíval na presun medzi jednotlivými nemeckými mestami prepravu lietadlom, čo mu umožnilo denne absolvovať aj dva či tri mítingy s obyvateľmi.  Vždy kládol dôraz na osobné stretnutie a bol politikom, ktorý sa snažil byť prítomný prakticky všade. V porovnaní s nacistami tak kampaň ostatných strán pôsobila ťažkopádne a nedokázala mobilizovať také množstvo voličov. Netreba ani zdôrazňovať rétorické schopnosti Adolfa Hitlera, ktorý zvyčajne začínal svoj príhovor v ponurej atmosfére, pripomínajúc Nemcom ich problémy, postupne prechádzal k obviňovaniu, poukazovaním na domnelého vinníka (teda spravidla Židov) až napokon jeho reč vybuchla to kriku, ktorým vyjadroval odhodlanie s týmto tzv. skrytým nepriateľom bojovať. 

Volebné výsledky z júla 1932 napokon ukázali, že fenomén Hitler nebol výsledkom preferencií nejakej konkrétnej spoločenskej skupiny, ale volili ho prakticky všetky vrstvy spoločnosti - robotníci, podnikatelia, ženy v domácnosti a dokonca aj mnohí intelektuáli. Toto bol Hitlerov najlepší volebný výsledok, na vymenovanie za nemeckého kancelára si však musel ešte počkať pol roka. Čo sa medzitým udialo?

Konali sa predovšetkým ešte jedny voľby. Pôvodná protihitlerovská koalícia pod vedením kancelára Franza von Papena sa totiž rýchlo rozhádala a rozpadla. Z nového hlasovania vzišiel ako víťaz opäť Hitler, tentoraz sa už jeho elektorát zmenšil o 4 percentá. Teda aj popularita nacistickej strany bola za zenitom. Problém však spočíval v tom, že demokratické strany nedokázali za celé obdobie do januára 1933 vytvoriť funkčnú vládu a svoju energiu strácali v zájomných konfliktoch. Nemecko tak uviazlo okrem ekonomickej aj v politickej kríze, ktorú sa napokon starý a zoslabnutý prezident Hindenburg rozhodol vyriešiť tým, že kancelárstvo ponúkol energickému Hitlerovi. Ten už sa príležitosti okamžite chopil a už sa jej nikdy nepustil.  

Dôsledky, ktoré znamenal úspech nacistov v spomínaných voľbách v roku 1932.
Rok 1941, okrem toho, že už tretím rokom pokračovala vojna sa vedenie nacistickej strany rozhodlo zamerať na ústrednú časť svojej ideológie - na antisemitizmus. 31. júla toho istého roku totiž ríšsky maršal Hermann Goring poveril Reinharda Heydricha, aby pripravil tzv. „konečné riešenie“ židovskej otázky. Čo to v preklade presne znamenalo dnes už vieme. Ten sa tejto úlohy zhostil veľmi iniciatívne a na 20. januára 1942 zorganizoval vo Wansee neďaleko Berlína konferenciu, kde sa už otvorene hovorilo o konkrétnych krokoch, ktoré mali viesť k fyzickej likvidácii židovského obyvateľstva.

Nedávno sme si pripomínali atentát na Reinharda Heydricha, ktoré vykonala práva dvojica československých výsadkárov Kubiša a Gačíka. Aký bol vlastne podiel zodpovednosti Heydricha na holokauste? V mnohých smeroch by sme ho mohli označiť ako kľúčový a nie je vôbec náhoda, že toto poverenie dostal od vedenie nacistickej strany práve on. Bol to sociopat, ktorý sa vyznačoval surovosťou a zároveň mimoriadnou inteligenciou a organizačnými schopnosťami.
Bol to práve on, kto vytvoril, resp. spoluvytváral jednotný systém pracovných a vyhladzovacích táborov. Kým pred touto spomínanou konferenciou malo zabíjanie židov prevažne živelný i keď masový charakter, po nej to bol prepracovaný systém priemyselného zabíjania. Rovnako vypracoval system kategorizácie ľudí na čistých židov či tzv. miešancov, ľudí, určených na okamžitú smrť a ľudí, k pracovnému využitiu. Ak si teda československý odboj vybral tohto okrem iného aj zastupujúceho ríšskeho protektora Čiech a Moravy, bol to rozhodne zásah do čierneho.