Denný sumár udalostí - repríza - Mária Hlucháňová

22:00 - 00:00

Hlbší pohľad na udalosti, ktoré priniesol deň.