Najdôležitejšie udalosti dňa s Martou Jančkárovou 16:00 - 17:00

Pred 3 dňami

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku po 1. raz klesla pod 7 percent. Koncom júna dosiahla 6,9 percenta. Ako sa na tom podieľajú aktivity štátu a celkový ekonomický vývoj v Európe? Marta Jančkárová sa o tom porozpráva s Viliamom Páleníkom z Ekonomického ústavu SAV.