Najdôležitejšie udalosti dňa s Martou Jančkárovou 16:00 - 17:00

Najdôležitejšie udalosti dňa s Martou Jančkárovou 16:00 - 17:00

Pred 2 dňami

Vyše 15 tisíc oklamaných klientov spoločnosti Rapid life prišlo o 47 miliónov eur. Kto zlyhal? Je nádej, aby sa klienti dostali aspoň k časti svojich peňazí? Marta Jančkárová sa o tom porozpráva s nútenou správkyňou spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, Irenou Sopkovou a s advokátom Radovanom Palom. Sprostredkuje aj svedectvo klientky.